Rozsah

Táto smernica ochrany osobných údajov sa vzťahuje na všetky spoločnosti Rimis Slovakia, s.r.o., ďalej len v krátkosti Rimis.

Táto smernica nadobúda účinnosť 25.5.2018 a považuje sa ako minimálny štandard pre spracovanie osobných údajov.

Účel spracovania údajov

Rimis spracováva osobné údaje partnerov, zákazníkov a dodávateľov len na účely vykonávania obchodnej činnosti a plnenia príslušných právnych a zmluvných požiadaviek alebo v prípade legitímneho záujmu. 

Zásady spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti Internorm je založené na prísnych zásadách, ktoré považujú ochranu a bezpečnosť údajov a práva zainteresovaných ako najvyššie aktíva.

ZÁKONNOSŤ & TRANSPARENTNOSŤ

Spracovanie osobných údajov prebieha zákonným spôsobom, na základe dôvery a viery. Dotknutá osoba je informovaná pri zhromažďovaní údajov o plánovanom spracovaní (účelu) a zaobchádzaním s osobnými údajmi. 

ÚČEL

Údaje sa zhromažďujú a spracovávajú na stanovené, jednoznačné a legitímne účely. Spracovanie údajov sa neuskutočňuje spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi. 

MINIMALIZÁCIA ÚDAJOV

Iba tie údaje sa zhromažďujú a spracúvajú, ktoré sú na uvedené účely absolútne nevyhnutné.

OBMEDZENIA A VYMAZANIA PAMÄTE

Údaje vzťahujúce sa na osoby sú vymazané, akonáhle vyprší platnosť účelu, pre ktoré boli pôvodne uchovávané, po strate platnosti a zákonnej lehote na uschovanie sa nezamedzuje ich vymazaniu. 

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Osobné údaje podliehajú utajovaniu údajov. S údajmi sa musí zaobchádzať dôverne a sú chránené vhodnými organizačnými a technickými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, protiprávnej manipulácii alebo zverejneniu, ako aj strate a zneužitiu.

AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV

Osobné údaje sú uchovávané v správnom, úplnom a aktuálnom stave. V prípade potreby sa vykonajú adekvátne opatrenia na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov (napríklad na žiadosť dotknutých osôb). 

Záväzok k utajeniu údajov

Všetci zamestnanci skupiny spoločnosti Internorm a zamestnanci zmluvných partnerov sú zmluvne viazaní sľubom mlčanlivosti a sú pravidelne informovaní a prípadne školení o bezpečnom zaobchádzaní s osobnými a inými dôležitými údajmi.

Zabezpečenia dát

Zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov je základnou úlohou spoločnosti Internorm. To sa týka rovnako obchodných a prevádzkových tajomstiev, údajov o zákazníkoch, osobných údajov a ďalších dôležitých informácií.

Na tento účel sa stanovujú a neustále zlepšujú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa najnovšieho stavu techniky a medzinárodne uznávaných osvedčených postupov, ako aj bezpečnostných noriem.

Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Zaznamenávajú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači,o Vašej IP-adrese, navštívené webové stránky (Referrer-URL) a dátum a čas Vašej návštevy na našej webovej stránke. Informácie vygenerované súborom cookies o používaní našej webovej stránky sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google tieto informácie používa na vyhodnotenie využívania webovej stránky, vytváranie správ o aktivitách na webovej stránke pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, pokiaľ to stanovuje zákon alebo pokiaľ tretie strany tieto údaje spracúvajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP adresu s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Bližšie údaje k tejto téme nájdete priamo na Google-Datenschutzerklärung – Google-Zásady ochrany osobných údajov.

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov (vrátane vašej IP adresy) vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webových stránok od spoločnosti Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného v rámci nasledujúci odkaz <link tools.google.com/dlpage/gaoptout _blank> tools.google.com/dlpage/gaoptout </ link>.
Majte však na pamäti, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Spoločnosť Google používa DoubleClick DART-Cookie
Používatelia môžu deaktivovať používanie DART-Cookies tak, že si otvoria ustanovenia o ochrane osobných údajov reklamnej siete a obsahovej reklamnej siete spoločnosti Google.
Pritom sa neukladajú žiadne bezprostredné osobné údaje používateľa, ale len adresa internetového protokolu. Tieto informácie slúžia na to, aby sme vás pri ďalšej návšteve našej webovej stránky automaticky rozpoznali.

Samozrejme si môžete našu webovú stránku prehliadať aj bez Cookies. Ak si neželáte, aby sme váš počítač rozpoznali, môžete zabrániť ukladaniu Cookies na vašom pevnom disku, keď si vyberiete možnosť v nastaveniach vášho prehliadača „Nepovoliť žiadne Cookies“. Bližšie informácie o tom nájdete v návode výrobcu vášho prehliadača. Ak nepovolíte žiadne Cookies, môže to však viesť k určitým obmedzeniam funkčnosti našich ponúk.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na Váš počítač a Váš prehliadač ich ukladá. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody, neobsahujú žiadne vírusy a neprenášajú žiadne osobné údaje od Vás. Použitie Cookies máte možnosť na Vašom prehliadači deaktivovať. Tým zabránite, aby sa Cookies už na Vašom počítači neukladali.

Citácia podľa telekomunikačného zákona – novela 2011 <br /> „Súhlas užívateľa s nastavením a čítaním súborov cookie je teda pri manipulácii s príslušným nastavením prehliadača ako udeleného konkludentu (tichého súhlasu).

E-Mail-bezpečnosť

Ak nám posielate e-mail, bude Vaša e-mailová adresa použitá iba za účelom korešpondencie s Vami. Upozorňujeme, že prenos dát cez internet môže mať medzery v zabezpečení. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožná.

Koordinácia ochrany osobných údajov

V súlade s významom ochrany údajov sa spoločnosť Internorm rozhodla vymenovať orgán na ochranu údajov. Tento je k dispozícii dotknutým a úradom pre ochranu osobných údajov ako kontaktný bod a stará sa o témy týkajúce sa ochrany osobných údajov v skupine spoločnosti.

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo podozrenia Vašich práv ako dotknutej osoby, môžete sa na nás obrátiť na adrese: info@rimis.sk.