© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

Múdre sklo

Sklenená výplň okien už nemusí byť iba pasívnym izolačným prvkom plášťa budovy, ale môže poskytovať množstvo ďalších užitočných tzv. "živých funkcií".
Kondenzát na povrchu skla.

Zatiaľ čo eliminácia kondenzácie vodných pár na interierovej strane skla je už riešiteľná použitím kvalitných izolačných skiel s dvojkomorovým usporiadaním a s použitím rámiku s prerušeným tepelným mostom po obvode výplne, vznik kondenzátu na exteriérové ??strane výplne (prejavuje sa  najmä pri  výplniach dodaných v nízkoenergetickom štandarde) je novým javom, s ktorého riešením sa ešte len začína.
Aby sme pochopili dôvod a riešenie tzv "vonkajšej kondenzácie" na skle, musíme popísať, ako k uvedenému javu dochádza.

Zlepšením izolačných schopností sklenených výplní s dvojkomorovým usporiadaním s funkciou tepelného zrkadla (trojsklá alebo s tepelnou medzisklovou  fóliou HEAT MIRROR, spravidla s hodnotou Ug menšou ako 0,8 W/m2K) sa výrazne znižuje množstvo tepla, ktoré cez výplň uniká a tým prakticky nedochádza k ohrievaniu vonkajšej tabule skla unikajúcim teplom. V dôsledku toho má v zimnom období vonkajšia strana skla veľmi podobnú teplotu, ako je teplota vonkajšieho vzduchu a v prípade mínusových teplôt as následným rýchlym zahriatím vzduchu okolo studeného povrchu skla, ktoré sa ohrieva podstatne dlhšie ako vzduch, dôjde k vzniku rosného bodu a kondenzácii vodných pár (najmä ráno pri východe slnka). Efekt zarosenia a znepriehľadnenia skla je o to intenzívnejší, o koľko je vyšší rozdiel teploty povrchu skla a okolitého vzduchu a množstvo vlhkosti vo vzduchu. Táto kondenzácia nevzniká len na povrchu skla, ale pri bližšom skúmaní zistíme, že kondenzát vzniká na všetkých povrchoch plášťa budovy, ale na rozdiel od skla nie je na prvý pohľad viditeľný a zrejmý.
Čo ďalej môže intenzitu kondenzátu ešte ovplyvniť?

Pozorovaním skla a skúškami bolo zistené, že u nových alebo do čista umytých skiel, je kondenzácia podstatne menej viditeľná a menej obmedzuje transparentnosť skla ako u skiel, ktorých povrch je znečistený alebo mastný (podobný efekt poznáme napríklad z auta pri zahmlievaniu čelného skla pri studených štartoch). Riešením teda môže byť udržiavanie vonkajšieho povrchu skla v trvalo čistom stave, čo však je vo väčšine prípadov neriešiteľný úlohu vplyvom vysokej prašnosti okolitého prostredia.

Hydrofilný efekt: porovnanie bežného skla so sklom SGG Bioclean
Ako teda udržiavať sklá trvale čisté?

Riešenie tohto problému sa novo naskytlo použitím nového druhu skla s tzv. samočistiacim účinkom (napr. produkt Biocline), ktorý ako je vyššie uvedené nie je v žiadnom prípade samoúčelový, ale výrazne napomáha aj k potlačeniu nechceného znepriehľadnenie skla vplyvom jeho vonkajšie kondenzácie. Navyše samočistiacu schopnosť nepomáha len výrazne ušetriť prácu s opakovaným umývaním skiel, ale má aj ekonomicky zmysel, ktorý sa prejaví vďaka úspore tepla väčšie priepustnosťou skla pre slnečnú energiu pri vykurovaní v čase slnečných dní, ale aj úsporou elektrickej energie vďaka vyššej priepustnosti viditeľného svetla v čase zlých svetelných podmienok (zamračené, hmla, atď.)
Výsledky: Pozrite sa na rozdiel po 6 mesiacoch bez umytia
Čo teda chytré sklo naozaj dokáže a aké sú jeho prídavkové funkcie mimo izolačné schopnosti?

- Vytvára tepelnú pohodu v interiéri (v lete chladí, v zime hreje)
- Odstraňuje kondenzáciu na interierovej  strane skla
- Udržiava čistý povrch skla
- Obmedzuje znepriehľadnenie vplyvom vonkajšej kondenzácie alebo dokonca aj námrazy
- 3x šetrí energiu (zamedzením úniku tepla, väčším prestupom tepla od slnečnej energie, úsporou energie na svietenie)
- Obmedzuje prestup hluku
- Obmedzuje prestup UV žiarenia
To všetko predurčuje tzv. "múdra skla" k širokému využitiu pre nové i existujúce presklené otvorové výplne alebo fasády nielen v objektoch pre bývanie.
Vzorka samočistiaceho skla pripevnená na standardnom skle z vonkajšej strany
Cez Bioclean je vidieť zahradný nábytok
RIMIS Slovakia s.r.o.
Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.