Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

I-tec inovácie: Revolučné Internorm-Technológie

REVOLUČNÝ SYSTÉM UZAMYKANIA

So štýlom architektúry rastú nároky na dizajn okna. Preto udávame nové kritéria v oknárskej branži.

Vo firme Internorm je už niekoľko rokov štandardom používať skryté pánty, preto sme tento princíp previedli aj na funkčnú škáru a viditeľné kovanie používame iba tam, kde je to nutné.

Nový systém uzamykania nepotrebuje žiadne viditeľné uzamykacie časti na ráme. Spojenie uzamykacích klapiek prebieha neviditeľne v dutých komorách profilu krídla.

Revolúcia vo výstavbe okna
Integrovaný systém uzamykania v home pure plast/hliníkovom príp. plastovom okne KF 500 je vybavené úplne novým uzamykaním.

Miesto vyčnievajúcich uzamykacích čapov preberáme integrované klapky, ktoré bezpečne uzamknú krídlo.

Komfortné čistenie
Čistenie rámu sa zjednoduší, pretože tu nie sú potrebné žiadne uzamykacie protikusy. Len niektoré časti na krídle vyčnievajú, a medzi jednotlivými časťami sa nachádza hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch profilu.

Bezpečnosť, ktorá presvedčí
Špeciálna uzamykacia technika zodpovedá štandardnému vyhotoveniu už v odolnostnej triede RC2 podľa EN 1627-1630 – sériovo testovanej ochrane proti vlámaniu.

Stabilita a dizajn pre náročných
Veľkorysé plochy okien a energiu šetriace 3-sklo vyžadujú vyhotovenie ťažkých krídel. Moderná konštrukcia ložiskových častí umožňuje udržať hmotnosť krídla do  130 kg pri kompaktnorm dizajne.

VIDEO: I-tec Uzamykanie

Viac info

TECHNIKU V BUDOVE JEDNODUCHO & INTELIGENTNE RIADIŤ

S inteligentným Internorm programom pre riadenie budov I-tec SmartWindow zvyšujete Váš komfort bývania. Nasledujúce produkty môžete v budove navzájom prepojiť a pohodlne riadiť cez tablet alebo Smartphone:

  • Internorm-produkty I-tec tienenie, I-tec vetranie
  • Slnečná ochrana
  • Nadsvetlíky
  • Ďalšie technické jednotky v budove (napr. osvetlenie, hlásič požiaru)

VIDEO: I-tec SmartWindow

STABILNÉ, PEVNÉ JADRO

Pomocou novej technológie I-tec Core zlepujeme v jadre drevo/hliníkového okna HF 410 tenké drevené lamely, ktoré sú známe iba z vysoko stabilných strešných nosníkov.

  • Zlepené drevené lamely zabezpečujú nadpriemernú nosnosť a tým realizáciu väčších rozmerov
  • Podstatne odolnejšie voči vlhkosti, záťaži a extrémne pevné
  • Individuálna rozmanitosť farieb a dreva pri drevo/hliníkovom okne HF 410
  • Úzka pohľadová šírka pre viac svetla

VIDEO: I-tec Core

Pod zvučným názvom „I-tec“ vyvinul Internorm sériu revolučných Internorm technológií, ktoré spĺňajú rastúce požiadavky na dizajn, techniku, kvalitu a komfort. aby splnil tieto požiadavky.

ČERSTVÝ VZDUCH A ŠETRENIE ENERGIE

Zdravie
Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Aj alergici si môžu vydýchnuť - zabudovanie filtrov zabraňuje vniknutiu jemného prachu a peľu z kvetov. Riadeným I-tec Vetraním sa zabráni tvorbe plesní.

Šetrenie energie
Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k vysokým energetickým stratám. I-tec Vetranie je vybavené výmenníkom tepla. Tým získaných 86 % tepelných ziskov redukuje energetické straty na minimum.

Dizajn
I-tec vetranie je kompletne integrované do nového home pure okenného systému KF 500. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Tým nedochádza k narušeniu vonkajšej a vnútornej architektúry ako pri pôvodných vetracích systémoch. Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna.

Komfort
Okná s integrovaným I-tec Vetraním zásobujú permanentne obývacie priestory čerstvým, čistým vzduchom. Pritom vzniká automatická výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných pachov a škodlivých látok za čerstvý vzduch. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania.

Bezpečnosť
Pri výmene vzduchu zostáva okno zatvorené. Tým sa zachováva ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu nevzniká žiadna pochybnosť, či bolo okno po vetraní zatvorené.

VIDEO: I-tec vetranie

Viac info

INTEGROVANÉ TIENENIE

Energeticky sebestačné - fotovoltické žalúzie
Všetky Internorm- zdvojené okenné systémy môžu byť vybavené žalúziami ovládanými na motor bez externého zdroja prúdu. Energia sa získava priamo na okne z fotovoltického modulu integrovaného do krytu žalúzie, čím je elektromotor nezávilslý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúznom dennom svetle.

Výhody

- žiadne náklady na energiu
- žiadne výdavky na zabudovanie
- žiadne búracie práce, pretože nie je potrebný prívod elektrickej energie.

Tým je možné slnečnú ochranu optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože tu často nie je k dispozícii elektrický prúd. Žalúzie sú hneď po montáži funkčné a takmer u všetkých Internorm- zdvojených okien možné dodatočne namontovať. Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – možnosť skombinovať ovládanie viacerých žalúzií súčasne.

VIDEO: I-tec tienenie

Viac info

CELOOBVODOVÁ INOVÁCIA

Mnohé okenné systémy sa spájajú s rámom iba v niekoľkých bodoch. Internorm poskytuje FIX-O-ROUND Technology za účelom dosiahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie – sériovo.

Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spojení okenného rámu so sklennou tabuľou. Tým sa výrazne zlepšuje stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna počas celej svojej životnosti.

Viac info