Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

ZÁRUKY

Internorm ako jeden z veducich a najvačších medzinárodných výrobcov Európy má za sebou viac ako 82 rokov skúseností v smer-určujúcich riešeniach okien a dverí výnimočnej spoľahlivosti a životnosti. To Vam možeme garantovať:

10 ROKOV ZÁRUKA

 • Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu plastových okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.
 • Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín vnútorných plastových fóliovaných povrchov okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.
 • Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxovaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov okien a dverí z hliníka.
 • Proti zaroseniu medzi tabuľami izolačných skiel.
 • Na funkciu profilov spojených materiálov dreva, termopeny a hliníku u všetkých Internorm drevo/hliníkových okien za predpokladu dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu.
 • Na funkciu lepenia a tesnenia izolačných skiel u profilov okien pri všetkých Internorm drevo/hliníkových okenných systémoch za predpokladu dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu.
 • Na trvácnosť nalepených priečok.

 

5 ROKOV ZÁRUKA

 • Proti korózii kľučiek vchodových dverí s povrchovou úpravou PVD, pokiaľ nevykazujú známky mechanického poškodenia.
 • Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu výplní dverí. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu povrchu spôsobené znečistením.

 

3 ROKY ZÁRUKA

 • Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu profilov roliet z plastu.
 • Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxovaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov roliet a žalúzií z hliníka.
 • Na funkciu kovania okien a dverí za predpokladu dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu.

 

30 ROKOV ZÁBEZPEKA 

Okrem toho Internorm zaručuje, že Internorm výrobky môžu byť prostredníctvom našich odborníkov opakovane udržiavané (originálne diely nie sú záväzné), aby sa zachovala ich plná funkčnosť po dobu 30 rokov. Toto však za predpokladu, že rámová konštrukcia ( = rám a krídlo) nevykazuje žiadne poškodenia. 30-ročná lehota začína plynúť dátumom výroby produktu. Potrebné výkony na udržiavanie funkčnej spôsobilosti príp. potrebných materiálov, servisných hodín atď. sú faktúrované podľa aktuálnych nákladových sadzieb

.

Záruky / výňatok:
Plné znenie našich záručných podmienok, presné predpoklady a postupy pri uplatňovaní záruky nájdete v našej Internorm príručke (návod na použitie, ošetrovanie, údržbu a záruky). Túto príručku obdržíte s dodaním Vašich Internorm výrobkov. Okrem toho môžete príručku získať u Vašeho Internorm [1st] window partnera.