Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

Internorm studio okná

ČÍM SA VYZNAČUJÚ INTERNORM STUDIO OKNÁ?

MATERIÁL KOMBINÁCIA V
MODERNEJ OPTIKE SKLA

Inovatívne plastové, plastovo/hliníkové a
drevo/hliníkove zdvojené systémy s termopenou pre najlep
šiu energetickú efektivitu.
I-TEC ZASKLENIE
FIX-O-ROUND TECHNOLÓGIA

Dokonalá celoobvodová fixácia tabule
skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.
I-TEC TIENENIE
FOTOVOLTIKA - ŽALÚZIE


Sebestačné zásobovanie energiou
integrovaným fotovoltickým modulom, bez inštalačných nákladov, bezdrôtové riadenie cez bidirekcionálny prijímač, možnosť integrovať do celkového
riadenia budovy (pri všetkých
zdvojených oknách).