Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

NA ČOM PRI NOVOSTAVBE ZÁLEŽÍ?

Okná dotvárajú charakter budovy a prepájajú interiér s vonkajším svetom. Okná sú predovšetkým prirodzeným zdrojom svetla, vytvárajú tým príjemnú atmosféru bývania a prispievajú tak k dobrému pocitu a zdraviu.
Stavať s energetickou úspornosťou
Nie len pasívne domy pomáhajú pri úspore energie - tiež v klasickej výstavbe domu sa dá ušetriť enormné množstvo energie a CO2. Predpokladom je zodpovedajúce know-how. Radi Vám v tomto poradíme.

Preukaz energetickej náročnosti budovy
V EU je od roku 2006 pre novostavby povinný preukaz energetickej náročnosti budovy. Je to typ technického preukazu pre Váš dom a obsahuje hodnotné informácie ako napr.potrebu energie, tepelné straty jednotlivými prvkami budovy a vetraním, solárne energetické zisky a tepelné zaťaženie Vášho domu. Pri neskoršej prestavbe alebo rekonštrukcii domu sú tieto údaje veľmi cenné pre výpočet rôznorodých opatrení. 

Najdôležitejším parametrom v preukaze je tzv.merná potreba energie. Tá predstavuje najčastejšiu zrovnávaciu hodnotu pre definovanie tepelnej kvality plášťa budovy a hovorí, koľko tepelnej energie na meter štvorcový obytnej plochy je za rok potreba. Merná potreba energie je uvedená v kWh / m2 a.
Orientácia okien a dverí
Ak chcete ideálne využitie slenčnej energie, orientujte Vaše okná predovšetkým na juh, západ a východ. Veľké okná smerujúce na juh vytvárajú dobrú energetickú bilanciu a prejde nimi dostatok svetla.

Aby sa zabránilo prehriatiu miestnosti, malo by sa už pri projektovaní pamätať na tieniacu techniku. Naviac sa dajú integrovať aj siete proti hmyzu.

Pamätajte na to, aby vstupné dvere boli osadené tak, aby boli chránené pred počasím. Ak sú vstupné dvere s tmavým povrchom orientované na juh, môže v nechránených polohách dochádzať k veľmi vysokým teplotám na povrchu dverí, čo môže viesť k funkčným problémom. Ak sú vstupné dvere orientované na západ, uistite sa, že sú dvere riadne chránené pred nárazovým dažďom.
Stavebné otvory a ich zameranie

Okna
- šírka okna: svetlosť stavebného otvoru mínus 20 mm
- výška okna: svetlosť stavebného otvoru mínus 50 mm
- šírka balkónových dverí: svetlosť stavebného otvoru mínus 20 mm
- výška balkónových dverí: vzdialenosť spodnej hrany prekladu až po hornú hranu čistej podlahy mínus 10 mm

Vstupné dvere
šírka vstupných dverí: svetlosť stavebného otvoru mínus 20 mm
výška vstupných dverí: vzdialenosť spodnej hrany prekladu až po hornú hranu čistej podlahy mínus 10 mm
pri normovanom rozmere dverí je svetlosť stavebného otvoru: šírka 1100 mm a výška 2130 mm
Na čom pri oknách záleží?
Radi by sme Vám uľahčili realizovanie Vašich predstáv, tak aby ste - tiež vďaka Vašim oknám - zdroju svetla - cítili doma skutočne dobre!
Vysoké ceny energie, ochrana klímatu a zavedenie preukazov energetickej náročnosti budovy vedú k tomu, že sa promptne vypláca investícia do trvalej rekonštrukcie. Staré "energetické žrúty" sa dajú ľahko a pohodlne nahradiť modernými vysoko tepelne izolačnými okennými systémy Internorm, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na kúrenie.

Na čom pri rekonštrukcii záleží?

Od počiatku znižovať spotreby energie
Štúdie ukázali, že nárast teploty o dva stupne je ešte zvládnuteľný bez značných hospodárskych strát, potom je to kritické. Hlavným pôvodcom zmeny klímy sú globálne emisie CO2. K ich zníženiu sú najúčinnejšie najekonomickejšie opatrenia, ktoré od začiatku znižujú spotrebu energie.
Úspory emisí CO2 sú možné v tonách
Toto zistenie je zvlášť zaujímavé, keď sa pozriete na to, kde emisie CO2 vznikajú. Cca jednu tretinu tvoria známi "hriešnici" - priemysel a doprava, okolo 40% vzniká v dôsledku zle izolovaných budov.

Pretože oknami uniká z domu 25-30% tepla a tým vzniká väčšia spotreba na kúrení alebo chladení, mohlo by sa každým rokom použitím moderných okien zamedziť tonám CO2. Vymenili by sa v priemernom dome s 20 oknami okná 25 rokov staré za okná vhodné pre pasívne domy, mohli by sa ročne ušetriť takmer dve tony CO2. Pri výmene starých okien s jednoducho tabuľou skla, ktorá ešte horšie izoluje, by to činilo takmer 5 ton.
Preukaz energetickej náročnosti tvorí podnety pre sanačné opatrenia
Od roku 2009 je preukaz povinný tiež pre starú zástavbu. Energetický preukaz je ústredným prvkom smernice EU pre energeticky úsporné budovy a umožňuje ako vlastníkovi tak nájomcovi alebo kupujúcemu porovnanie a posúdenie energetickej účinnosti každého objektu.

Najdôležitejším parametrom preukazu je tzv.merná potreba energie. Tá predstavuje najčastejšiu zrovnávaciu hodnotu pre definovanie tepelnej kvality plášťa budovy a hovorí, koľko tepelnej energie na meter štvorcový obytnej plochy je za rok potreba. Merná potreba energie je uvedená v kWh / m2 a.

Energetický preukaz robí tepelnú vlastnosť budovy a účinnosť energetických systémov transparentnejší. Energeticky overené nehnuteľnosti sa lepšie zhodnotia.

Hlavné charakteristiky energetického preukazu pre obytné budovy:
- potreba tepla na kúrenie a porovnanie s referenčnými hodnotami
- potreba teplej vody a tepla
- potreba energie na techniku kúrenia
- výsledná potreba energie
- doporučenie k prijatiu opatrení
Tepelná sanácia - výmena okien jednoducho pohodlne a profesionálne
Váš nárok pri rekonštrukcii: nižšie náklady na kúrenie - viac energetickej účinnosti a udržateľnosti - proste viac pohodlia!

Internorm rád splní Vaše nároky a pritom ušetríte dvakrát : náklady na kúreniu - vďaka lepšej izolácii okien a vďaka správnej a tým dobre utesnenej pripájacej špáre.

Spoľahnúť sa môžete dokonale preškolenej a certifikovanej montáži od profesionálov u nás! Ponúkneme Vám perfektnú výmenu okien: ľahko, rýchlo, čisto a pohodlne!