Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

NA SPRÁVNEJ MONTÁŽI VEĽMI ZÁLEŽÍ!

Odborná montáž okien je predpokladom bezchybnej funkčnosti a dlhodobej spokojnosti. Aj tepelná ochrana a tesnosť hrajú v bytovej výstavbe dôležitú úlohu. Práve v oblasti pripojenia k murivu môže dochádzať k veľkým tepelným stratám.

Prax ukazuje, že práve v tejto oblasti sa môže tvoriť kondenzát a plieseň. Správne pripojenie okná k stavebnému objektu je podmienkou bezchybnej montáže. Nechajte si Vaše okná namontovať iba od školeného personálu ako sme my. Garantujeme Vám zabudovanie podľa stavu techniky a tým dodržanie noriem, predpisov a zohľadnenie stavebno-fyzikálnych zásad, ktoré sú nevyhnutné pri montáži.