Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma
Označenie zhody CE je skratkou pre Európske spoločenstvo ("Communatés Européennes". Označenie CE vyjadruje zhodu výrobku s príslušnými smernicami EG a technickými špecifikáciami. Nie je to ani značka kvality ani označenie pôvodu, ale vzťahuje sa výlučne na podstatné požiadavky.

Označením CE má výrobok celoeurópske jednotné značenie a je povolený pre voľný pohyb tovaru vo všetkých krajinách EU. Hodnoty uvedené pre označenie CE predstavujú reprezentatívny prierez celkovým programom výrobkov Internorm.

Dbajte prosím na to, že technické hodnoty okien a dverí boli určené na definovanom skúšobnom telese. Prevedenie a rozmery od nich odlišné môžu vykazovať iné hodnoty.

Požiadavky na dvere a okná:

- vodotesnosť
- prievzdušnosť
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom
- zvuková izolácia
- súčiniteľ prostupu tepla
- únosnosť bezpečnostných zariadení
- nebezpečné látky
- pre dvere naviac: odolnosť proti nárazu, výška a šírka, možnosť úniku a ovládacej sily

Všeobecné informácie k označeniu CE

Označenie CE podľa smernice o stavebných výrobkoch je založená na harmonizovaných európskych technických špecifikáciách. U všetkých okenných systémoch Internormu (okrem pevného zasklenia) ho môžete nájsť na štítku vo funkčnej špáre okna.