© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma
Izolačné sklá s medzisklovou tepelnou fóliou - HEAT MIRROR

INTERM TF TOP

Existuje veľa typov  priestorov, pre ktoré je osvetlenie dopadajúce zo strešnej lonštrukcia najvýhodnejšie, pretože je rovnomerné a prakticky vylučuje nechcené zatienenie. Negatívnym dôsledkom je však vystavenie priestoru vplyvu prechádzajúcej solárnej energie od priameho slnka. Zasklenie sa preto navrhuje tak, aby tento nepríjemný efekt eliminovalo, aby ľudia pohybujúci sa vo vnútri neboli vystavení priamemu vplyvu žiarenia. Kolmý dopad slnečných lúčov tiež zintenzívňuje presvetľovanie priestor, preto sa často redukuje až na hodnoty okolo 30%. Na prvý pohľad sa môže zdať takto nízka miera presvetlenie závadou, ale efekt ničím netieneného dopadu svetla kolmo z vrchu do interiérov bez strát pohlcovaním a tienením v konečnom dôsledku preváži a v praxi je možné dosahovať uspokojivých svetelných pomerov. Izolačné sklá s tepelnými fóliami dokážu najlepšie vyhovieť všetkým takto kladeným požiadavkám.
Zhoršenie izolačných schopností v šikmom a vodorovnom zasklení
Dôležitým faktorom v šikmom alebo vodorovnom zasklení je izolačná schopnosť. Princíp izolácie v zasklení je daný priaznivým spôsobom cirkulácie plynu vo vnútri izolačného skla, ktorý cirkuluje od spodného okraja k hornému a naopak z dôvodu rozdielnych teplôt plynov v rôznych častiach izolačného skla, čím nedochádza k priamemu odovzdávaniu tepla prostredníctvom plynu medzi sklami. Bežné izolačné sklo náklonom od zvislej polohy do polohy šikmej 45 ° zhorší súčiniteľ prestupu tepla až o 32%. Izolačné sklo s medzisklovými tepelnými fóliami vykazuje zhoršenie tepelnoizolačných vlastností pri prechode do šikmej   45 ° polohy len o nepatrných 1-3%. Je to preto, že medzisklová tepelná fólia vždy spoľahlivo oddelí priestor medzi sklami na dve nezávislé komory a tým bráni k priamemu odovzdávaniu tepelnej energie medzi sklami i v šikmom alebo vodorovnom náklone.
INTERM TF PASIV
INTERM TF PASIV 70/60
INTERM TF PASIV 70/50
INTERM TF SPORO
INTERM TF SPORO STANDART
INTERM TF SPORO EXTRA
INTERM TF SPORO SUPER
INTERM TF SELECT
INTERM TF SELECT 60/30
INTERM TF SELECT 50/30
INTERM TF SELECT 45/25
INTERM TF TOP
INTERM TF DECORATIVe IG
Interm® SG energy IN
RIMIS Slovakia s.r.o.
Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.