© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma
Izolačné sklá s medzisklovou tepelnou fóliou - HEAT MIRROR

INTERM TF SPORO STANDART

Hlavným rysom tohto druhu stavieb je snaha o elimináciu akýchkoľvek únikov tepla tak, aby sa minimalizovali náklady na kúrenie. Otvorové výplne sú stále najzásadnejším zdrojom týchto únikov a preto sa okná pre nízko energetické stavby navrhujú relatívne menších rozmerov a ich rámy a zasklenia sú optimalizované pre najvyšší možný stupeň izolačných schopností. Celkové zateplenie všetkých konštrukcií potom umožní pre vykurovanie používať  menej výkonné, ale zato výrazne ekonomickejšie systémy ako sú tepelné čerpadlá alebo reku- peračné jednotky. Zlepšenie tepelnoizolačných schopností zasklenia sa dosahuje použitím viackomorových systémov s aplikáciou viacnásobného umiestnenia tepelných fólií. Touto konštrukciou sa vylučujú výraznejšie solárne zisky, ale vďaka skvelým selektívnym vlastnostiam jednotlivých pokovovaných vrstiev zasklenie stále prepúšťa dostatočné množstvo svetla. V optimalizácii parametrov pre nízkoenergetické stavby nemajú sklá s tepelnými fóliami konkurenciu.
INTERM TF PASIV
INTERM TF PASIV 70/60
INTERM TF PASIV 70/50
INTERM TF SPORO
INTERM TF SPORO STANDART
INTERM TF SPORO EXTRA
INTERM TF SPORO SUPER
INTERM TF SELECT
INTERM TF SELECT 60/30
INTERM TF SELECT 50/30
INTERM TF SELECT 45/25
INTERM TF TOP
INTERM TF DECORATIVe IG
Interm® SG energy IN
RIMIS Slovakia s.r.o.
Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.