© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma
Izolačné sklá s medzisklovou tepelnou fóliou - HEAT MIRROR

INTERM TF SELECT 45/25

S prestupujúcim viditeľným svetlom sa na slnečných stranách má snahu dostať do interiéru i solárna energia. Tá spôsobuje v letných mesiacoch prehrievanie, ktoré sa musí kompenzovať vynaložením výrazných finančných prostriedkov na klimatizáciu. Veľké presklené plochy sú samozrejme i významným zdrojom únikov tepla. Pre zasklenie je preto dôležité priviesť do interiérov dostatočné množstvo svetla, ale pritom súčasne eliminovať prechádzajúcu solárnu energiu. Tieto dva požiadavky sa navzájom čiastočne vylučujú. Schopnosť zasklenia súčasne vyhovieť obidvom parametrom je charakterizovaná mierou selektivity, ktorá určuje kvalitu tohto typu zasklení. Teoreticky možno dosiahnuť maximálne pomeru dva (t.j. pomer prestupu viditeľného svetla voči množstvu prechádzajúcej solárnej energie) pre jednu selektívnu vrstvu v zasklení. Podľa miery oslnenia odvodenej od orientácie voči svetovým stranám sa potom navrhujú svetelné a energetické vlastnosti. S uvedenými parametrami úzko súvisí i dosahovaná izolačná schopnosť, kde je možné v poslednej dobe sledovať snahu o posun k lepším izolačným schopnostiam než má štandardné zasklenie (U=1,2 W/m2K). Zo všetkých dostupných zasklení sú práve izolačné sklá s tepelnými fóliami tým najvhodnejším riešením.
Použitie:
Väčšie presklené plochy, zimné záhrady, autosalóny, bazény, telocvične , kongresové sály, letiskové budovy a iné zasklenia vyžadujúce selektívnu reguláciu prestupu svetla vo viditeľnej oblasti a vysokou mierou regulácie prestupu solárnej energie pri udržaní špičkových izolačných schopností.
INTERM TF PASIV
INTERM TF PASIV 70/60
INTERM TF PASIV 70/50
INTERM TF SPORO
INTERM TF SPORO STANDART
INTERM TF SPORO EXTRA
INTERM TF SPORO SUPER
INTERM TF SELECT
INTERM TF SELECT 60/30
INTERM TF SELECT 50/30
INTERM TF SELECT 45/25
INTERM TF TOP
INTERM TF DECORATIVe IG
Interm® SG energy IN
RIMIS Slovakia s.r.o.
Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.