© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012 | Mapa stránok
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma
Izolačné sklá s medzisklovou tepelnou fóliou - HEAT MIRROR

INTERM TF PASIV 70/50

Pasívne domy sú navrhované tak, aby mohli prijímať a využívať slnečnú energiu a vlastnosti zasklenia sú preto solárnym ziskom maximálne podriadené a to i za cenu relatívneho zhoršenia izolačných schopností. Vychádzajú  z predpokladu, že správnym návrhom stavby, vrátane vhodne zvolenej orientácie a rozsahu zasklenia, získané solárne energetické zisky výrazne prevýšia straty spôsobené menšími izolačnými schopnosťami, pretože v našich zemepisných šírkach dosahuje intenzita tepelného toku slnečného žiarenia až 1000W/m2s. V letných mesiacoch by solárne zisky boli na škodu, pretože by spôsobovali okamžité prehrievanie interiérov.

Stavby sa preto navrhujú tak, že využívajú prirodzenú zmenu výšky slnka v letných a zimných mesiacoch, kedy pri vysokej polohe letného slnka sú presklené plochy tienené a naopak pri nízkej polohe slnka v zime je zasklenie vystavené v plnej miere a energie sa len s miernou reguláciou prepúšťa do interiérov stavieb, kde sa solárne zisky strádajú, napr. v akumulačnej stene. Po skončení slnečného svitu je akumulovaná energia uvoľňovaná a vyžarovaná späť do interiéru. Len sklá s tepelnými fóliami môžu pri vysokom solárnom zisku poskytnúť i nadštandardné izolačné schopnosti.
INTERM TF PASIV
INTERM TF PASIV 70/60
INTERM TF PASIV 70/50
INTERM TF SPORO
INTERM TF SPORO STANDART
INTERM TF SPORO EXTRA
INTERM TF SPORO SUPER
INTERM TF SELECT
INTERM TF SELECT 60/30
INTERM TF SELECT 50/30
INTERM TF SELECT 45/25
INTERM TF TOP
INTERM TF DECORATIVe IG
Interm® SG energy IN
RIMIS Slovakia s.r.o.
Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.