Internorm | RIMIS Slovakia s.r.o.
RIMIS Slovakia s.r.o.
Stabilný rodinný podnik už - viac ako 80 rokov!
Začiatok firmy sa vzťahuje k roku 1931, kedy bolo založené stavebné a konštrukčné zámočníctvo Klinger. Podnikateľská skupina Internorm so 100% rodinným podielom je medzičasom najväčšou medzinárodne pôsobiacou značkou okien v Európe.

S 19,3 miliónmi vyprodukovaných okenných jednotiek, 100% "made in Austria", realizuje Internorm smer určujúce riešenia okien a dverí. Spoločnosť si dodnes zachovala priekopníckeho ducha a pozíciu lídra: od zrodenia prvého plastového okna v Rakúsku po dnešné inovácie High-Tech a dizajnové inovácie kladie Internorm merítka pre celú Európu.

Spoločne s 1.250 partnermi v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku, Čechách, Slovensku,  Luxembursku, Lichtenštajnsku, Belgicku, Grécku, Veľkej Británii, Írsku, Holandsku, Rumunsku, Poľsku a Dánsku si Internorm stále buduje vedúce postavenie na európskom trhu.

2012

Priradenie všetkých systém okien a dverí k nasledujúcim trom dizajnovým štýlom:studio, home (pure & soft) a ambiente.

Zavedenie noviniek

- drevo/hliníkový okenný systém HF 200
- plne plošne lícujúci drevo/hliníkový systém dverí HT 410

Zavedenie revolučných Internorm-technológií
- I-tec tienenie
- I-tec zasklenie

2011

Zavedenie noviniek

- plastové príp. plast-hliníkové okenné systémy THERMO PASSIV a THERMO DESIGN
- 3-ité štandardné zasklenie SOLAR+ so špeciálnym pokovením
Výstavba závodu na výrobu skla v Traune
80-ročné jubileum

2010


Zavedenie noviniek

- plastového systému okien PASSION Kanto-Dizajn
- plast/hliníkového systému okien PASSION 4
- drevo/hliníkového systému okien FUSION
- a drevo/hliníkových vchodových dverí SELECTION 2

2009

Zavedenie noviniek

- plastovo/hliníkový okenný systém THERMO 3 a PASSION Vetro-Design
Výstavba závodu v Traune
30 rokov extruzie/závod Saleinsbach

2008

Zavedenie

- drevo/hliníkového okenného systému VARION
- hliníkových vchodových dverí LINEA
Založenie vlastnej pobočky vo Veľkej Británii a na Slovensku.

2007

Zavedenie

- drevo/hliníkového zdvojeného systému VARION 4
- inovatívneho špeciálneho pokovenia SOLAR v kombinácii s bielym sklom
Otvorenie architektonicky jedinečného Internorm-Flagshipstores v Paschingu/Horné Rakúsko.

2006

75-ročné jubileum & 40 rokov značky Internorm

2005

Zavedenie revolučného programu starostlivosti o zákazníka Customer Care- program v okennom odvetví pre garantované nadšenie zákazníka - pravidelne certifikovaných tzv. Internorm [1st] window partnerov.

Zavedenie noviniek

- Zdvojeného okenného systému DIMENSION 4
- drevo/hliníkového okenného systému GENERATION XL

2004

Zavedenie noviniek

- hliníkové vchodové dvere PLANEA
- drevo/hliníkové vchodové dvere SELECTION certifikované pre pasívne domy

2003

Zavedenie

- drevo/hliníkového okenného systému EDITION a EDITION 4

2002

Zavedenie úplne novej generácie plastových okien ako aj revolučnej technológie lepenia FIX-O-ROUND technológie sériovo v okenných systémoch DIMENSION+ a PASSION.

Založenie Internacionálnej siete okien IFN: osamostatnenie Internormu ako samostatného poľa podnikania a začlenenie produkčných odvetví do IFN Bauelemente GmbH.
Potvrdenie dlhoročnej budovateľskej práce Internormu: Internorm je najväčšia medzinárodne pôsobiaca značka okien v Európe.

Posun v inovácii plastových okien: Zavedenie

- revolučného systému DIMENSION


2001

70-ročné jubileum
10 miliónov vyprodukovaných jednotiek

Zavedenie

- nového drevo/hliníkového okenného systému

1998


Smrť Eduarda Klingera v 59. roku života.

Výstavba výškového regálového skladu v Traune.
Vstup Internormu na východoeurópsky trh.


1997

Generačná zmena: 2. generácia ustupuje z operatívnej činnosti, prechádza do dozornej rady a do predstavenstva posiela svoje deti.

Foto: z ľ.do p. Christian Klinger, Anette Klinger a Stephan Kubinger

Zavedenie

- revolučného drevo/hliníkového okna GENIAL

1996

Výstavba extrúznej linky v Sarleinsbachu - najmodernejší podnik na výrobu okien v Európe.
Vybudovanie výroby drevených okien v Lannachu.

Certifikácia ISO 9001

1994

- Zavedenie noviniek

systém plastových okien TREND s revolučným Softline-Design
Spustenie druhej výroby izolačných skiel v Sarleinsbachu.
Internorm vyvíja ako prvý výrobca v Európe receptúru bezolovnatého plastu.

1991

Premena podniku na Internorm-Fenster akciovú spoločnosť pre dlhodobé zaistenie chodu podniku a usporiadanie následníctva, Eleonóra Kubinger preberá predsedníctvo dozornej rady.

Reorganizácia priameho odbytu v Internorme na revolučný marketingový koncept v branži - odbyt výhradne cez odborných predajcov.

1983-1989

Exportné aktivity Internormu v Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku. Vstup na turecký trh, účasť Campen A. S. Bursa.

1988

Prestavba závodu Lannach z produkcie plastových okien na produkciu drevo/hliníkových okien za účelom doplnenia sortimentu.

1984

Začiatok produkcie izolačných skiel v Traune pre dosiahnutie vyššej flexibility a nadobudnutie know-how v sektore izolačných skiel.

1983

Vynájdenie hliníkového predsadeného krytu (exkluzívne nakliknutie):
trvácna farebná úprava plastových okien.

Smrť komerčného radcu Eduarda Klingera st. v 77. roku života.

1982

V Lannachu (Štajersko) sa uvádza do prevádzky ďalšie výrobné stredisko pre plastové okná.

1979

Zavedenie

- revolučný plastový okenný systém INTERNORM 3: 3 sklá - 3 tesnenia

K zaisteniu samostaného vývoja plastových okien sa uvádza do prevádzky vlastná extrúzna linka  v Sarleinsbachu.
Súčasné otvorenie najväčšieho európskeho kontajnerového vlakového terminálu v Traune znamená novodobý systém pre logistiku a transport okien.


1977

Rýchly rast si žiada ďalšie miesto výroby: Internorm získava miestneho výrobcu okien v Sarleinsbachu (Horné Rakúsko) a prestavuje výrobu na závod pre plastové okná.

1967

Účasť potomkov Eleonóry, Eduarda a Helmuta v spoločnosti.
Vybudovanie Internormu a získanie vedúceho postavenia na rakúskom trhu druhou generáciou Klingerovcov.

Foto: z ľ. do p.: Helmut Klinger, Eleonore Klinger, Eduard Klinger jun.


1966

Popri firme Klinger Metallbau v Linci založenie podniku Internorm GmbH pre plastové okná v Traune pod značkou Internorm.

1963/1964

E. Klinger sen. rozpoznáva v plaste, v Rakúsku doposiaľ neznámej surovine, veľký potenciál. V plaste vidí materiál vhodný na výrobu okien a získava licenciu na výrobu plastových okien v Rakúsku.

1946


Malá prevádzka sa rýchlo rozrastá do stredného remeselníckeho podniku v odvetví spracovania kovov.

1931

Eduard Klinger sen. kladie založením stavebného a konštrukčného zámočníctva KLINGER v Linzi (Horné Rakúsko) v roku 1931 základný kameň podniku.

Prezieravosti tohto vynaliezavého podnikateľa vďačíme za to, že sa z prevádzky s jedným zamestnancom medzičasom stala najsilnejšia značka okien v Európe.
© Copyright RIMIS Slovakia s.r.o. 2012
Design by: Michal Kopecký
- web stránky zdarma

Chronológia a história Internorm